Informatie

VEILIG VERVOER VAN KOZIJNEN

De kozijnen en deuren moeten op zodanige wijze worden geladen dat zich tijdens het transport geen schadelijke vervormingen kunnen voordoen of beschadigingen kunnen ontstaan. Bewegingen tijdens het transport moeten zoveel mogelijk worden beperkt…

HOUTEN KOZIJN MONTEREN

Om een goede luchtdichting en om de naad tussen binnen spouwblad en kozijn te kunnen afdichten dient er vooraf een rondgaande compressieband op het kozijn te worden aangebracht. Vaak zien we dat deze naden met Purschuim worden afgewerkt…

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bekijk onze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Deluxkozijnen. Gevestigd te Wageningen…

Scroll naar boven