MONTAGE

Voorbereiding

Om een goede luchtdichting en om de naad tussen binnen spouwblad en kozijn te kunnen afdichten dient er vooraf een rondgaande compressieband op het kozijn te worden aangebracht. Vaak zien we dat deze naden met Purschuim worden afgewerkt; dit gebeurt na het stellen. Voorafgaand aan het stellen dient u de kozijnen te controleren op recht hoekigheid en de stijlen voorzien van een hulplat om ‘door metselen’ te voorkomen.

Verankeren

Inmetsel- en stelkozijnen dienen m.b.v. verankeringsmiddelen aan het binnen spouwblad van een gevelconstructie te worden bevestigd. De belastingen op het kozijn dienen zonder problemen via de verankeringsmiddelen overgedragen te worden naar het binnen spouwblad. De verankering moet geringe werking van het hout kunnen opvangen. Vervormingen van het bouwkundig kader mogen geen nadelige invloed en geen belastingen uitoefenen op het kozijn. Verankering t.p.v. woning scheidende constructies dienen zodanig te worden uitgevoerd dat er geen flankerende geluidsoverdracht kan plaatsvinden. Verankeringsmiddelen dienen binnen de thermische spouwisolatie en buiten het gebied van een kozijnverbinding gesitueerd te zijn.

Vochtwering

Om vocht van buiten en uit de spouw te weren, worden langs stijlen, boven- en onderdorpel waterdichte lagen aangebracht. Op de bovendorpel deze laag 150 mm hoog opzetten tegen het binnenblad. Deze uit één lengte bestaande folie moet links en rechts minstens 100 mm buiten het kozijn steken. Langs de stijlen een 80 mm brede waterwerende laag aanbrengen. Deze lagen dakpansgewijs op elkaar laten aansluiten en aan de onderzijde een overlap hanteren van minimaal 50 mm. Onder de onderdorpel een 100 mm brede waterwerende laag aanbrengen. Deze uit één lengte bestaande folie moet links en rechts minstens 100 mm buiten het kozijn steken.

Schoonmaak advies

Kozijnen: Neem bij het ramen wassen ook het houtwerk mee!! Let op: gebruik hierbij geen schuur- of hardnekkige schoonmaakmiddelen of gloor maar ‘normale’ in het huis gebruikelijke reinigingsmiddelen. Door dit één of meerdere keren per jaar te doen bent u preventief bezig en vallen onregelmatigheden eerder op waardoor u bijtijds kunt ingrijpen!!

Scroll naar boven